یا حسین غریب مادر ... تویی ارباب دل من ... یه گوشه چشم تو بسه ... واسه حل مشکل من

26 ربیع الاول سالروز صلح مشروط  غریب مدینه ، امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویة بن ابوسفیان لعنت الله علیه است ...

 مفاد صلح نامه امام حسن مجتبی علیه السلام

حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام با معاویة بن ابوسفیان لعنت الله علیه صلح مشروط کرد ، به شروطی که بدین قرار است :

1. معترض امام حسن مجتبی علیه السلام نشود.

2. در میان مردم طبق کتاب خدا و سنّت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمل کند.

3. بعد از خود کسی را جانشین خود ننماید.

4. مردم در هر کجای عالم باشند از قبیل؛ شام ، عراق ، حجاز و یمن از شرّ او در امان باشند.

5. اصحاب علی بن ابیطالب علیه السلام و شیعیان آن حضرت بر جان، مال، زن و فرزند خود در امان باشند.

6. نسبت به امام حسن (ع) ، امام حسین (ع) و سایر اهل بیت؛ و خویشان پیغمبر حیله ورزی نکند ، در خلوت و جلوت ضرری به آنان نرساند ، و احدی از ایشان را در هیچ نقطه ای از نقاط زمین نترساند.

7. به امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام ناسزا نگوید و در قنوت نماز به آن حضرت توهین ننماید. در حالیکه این عمل را انجام می دادند.

اما معاویه « لعنت الله علیه » به هیچ کدام از شرایط صلح نامه عمل نکرد ...

 

فقط حیدر امیر المومنین است ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۸۷   به قلم عاشق |